Sámo Fujera je hloubkový psycholog a dietolog, který srozumitelně a prakticky vysvětluje vztah mezi potravinami, nemocemi, psychikou a duchovní podstatou člověka. Neboť vše je se vším propojeno.

A to vše formou osobních konzultací, seminářů, kurzů a léčebných pobytů, kde učí klienty budovat lepší základy svého zdraví a života.

Motto:

Kdo se o svůj život nestará, ten ho ztrácí…
Kdo nic nehledá, ten nic nenachází a to, co má,
ho opouští…
„Být člověkem je výzva…“