Konzultace přes internet

Určeno pro:

  • ty, jenž se nemohou dostat na osobní konzultaci
  • dlouhodobě nemocné a upoutané na lůžku
  • časově nebo místně omezené

Cena: 700,- Kč / 30,- Euro (převodem na účet)

Domluvení času a datumu konzultace prosím volejte na číslo: +420
728 137 626
nebo pište na mail: info@www.samfujera.cz

Nápověda pro připojení přes internet

VIP kurz – vaření šité na míru

Chcete si sami, jen v přítomnosti lektora, vyzkoušet uvařit doma jídlo od základu a bez chyb, dle přírodních zákonů a vašeho momentálního zdravotního stavu?
Toto je možnost, jak si vše individuálně vysvětlit, nakoupit potraviny, být ve vlastním prostředí, jídlo si „osahat“ – dochutit, upéct si vlastní chléb, uvařit polévku, hlavní chod.
Podíváme se, jaké chyby osobně děláte a čemu se vyvarovat.
Nastavíme jen pro vás osobní jídelníček…
Samozřejmě je možnost, aby byla přítomna i vaše rodina a po domluvě i vaši přátelé.
Tento kurz je základ všech základů…

Konzultace

Diagnostik: z vašich zjevných příznaků a subjektivních potíží určuje příčinu nemocí nebo dysfunkcí, k tomu používá i:

  • diagnostiku pohybů
  • diagnostiku hlasu
  • diagnostiku obličeje
  • diagnostiku ruky (pokud je to nezbytné)

Čím více diagnostik použijete, tím přesnější je určení příčiny. Diagnostika se týká také domácích zvířat. Konzultace je půlhodinová Psycholog: Rozbor osobnosti klienta, hledání jeho silných a slabých stránek a nasměrování, která cesta nebo cesty jsou k dispozici pro životní růst. Nestranný náhled na životní události, jejich rozbor a hledání různých variant řešení. Upozornění na výhody a nevýhody vašich rozhodnutí. Je-li to pro klienta podstatné – rozbor osudu (karmy) a rady jak věci napravit či využít pro dobro. Odkrývání třecích ploch ve vztazích mezi partnery, rodiči a dětmi, či jinými vztahy. Hledání nejvhodnějších řešení bez předsudků. Konzultace je půlhodinová Diagnostik bytů, domů, pozemků: určení vhodných a nevhodných míst rozmístění nábytku, vybírání barev do místnosti vyhledávání astrálních bytostí (duch domu) a vytvoření symbiózy s majitelem odstranění prokletí místa Toto vše se odvíjí od osob klientů, jejich charakteru a psychiky v rámci přírodních zákonů a s ohledem na tok energií v daném místě. Nepoužívám tabulky a výpočty, neboť každý člověk je jiný a měl by mít vlastní osobité prostředí, které mu vyhovuje po všech stránkách.

Semináře

Smyslem seminářů je ucelit a vysvětlit informace získané na přednáškách. Převést je v praktické formě do běžného lidského života. Dále pak posílit vytrvalost a víru člověka jdoucího po cestách za zdravím, zlepšením mezilidských vztahů a hledajícím smysl svého žití v tomto světě. Témata seminářů nejsou jen dána lektorem, ale mohou být tvořena i na základě vašich nápadů či speciálního zaměření v rámci zdraví, psychiky člověka, duchovní cesty, mystiky, symboliky, kvantové fyziky v životě člověka a podobně…

Zamyšlení

Nepřipravená zklidnění vaší duše vedená intuičně vás naladí na život v jeho pravé podstatě. Vytvoříte si postupně jiné úhly pohledu na člověka a jeho život, což může znamenat velký posun člověka k opravdovému lidství. Dostanete duševní pohlazení, ze kterého lze čerpat sílu k životu, inspiraci a pochopení osudu a vašich bližních…

Konzultace poštou či emailem

Nemůžete se z jakýchkoliv důvodů dostavit na osobní konzultaci? Nevadí.Stačí poslat dopis poštou či emailem s vašimi dotazy + přidat aktuální fotografii obličeje a zaslat na adresu naši adresu.

Domov

Je to místo, kde bychom se měly cítit uvolněně, bezpečně, odhodit starosti všedního dne a užívat si vůně, tepla a pohody domova. Ale skutečnost je jiná… Domů si nosíme starosti, řešíme problémy, necítíme se v pohodě a na relax není ani pomyšlení. Čím to je?… Jedna z příčin může být nevhodné rozmístění nábytku, doplňků, barev neboť toto vše nám určuje psychickou pohodu. Je tedy velmi důležité a podstatné, jak si domov vytvoříme, tak v něm budeme žít. Člověk, který se tímto zabývá a rozumí tomu, nemusí ani vidět obyvatele domu, a hned ví, jak si rodina žije a jak funguje – „neboť každý si domov tvoříme podle sebe“. Chceme-li ale mít domov opravdu jako „Domov“ je potřeba zvolit styl, který mi vyhovuje. Neboť máme dvě polohy – sebedestrukci nebo pud záchovy. Ne každý se v tomto umí orientovat a myslí si, že se řídí podle pudu záchovy a přesto je to pud sebedestrukce. Správný diagnostik tedy musí umět „vidět do lidí“ a určit jaký jste typ – dominantní nebo oběť, kdo vládne domu a má hlavní slovo (to je také velmi těžko určit, neboť i když máte poslední slovo vy, neznamená to, že vládnete rodině…). Špatné určení jak barev, doplňků i rozmístění, může vést k psychickému vyčerpání i když barvy na ostatní působí dobře. Nestačí tedy znát základní pojmy a tabulky, ale je potřeba znát obyvatele domu a pro každého ušít pokoj na míru… Buďte doma jako „doma“…. A pamatujte – řešení problémů do domova nepatří… Zajděte si vše vyřešit třeba do přírody, do baru… Domov je energie klidu, míru, pohody a souznění…

Přednášky

Cykly přednášek „Zrozen ke zdraví“ zahrnují dvě neoddělitelná témata – zdraví tělesné a zdraví psychické. Poutavě podávané informace jsou vždy nové, několikrát ověřené z různých zdrojů, včetně nejnovějších výzkumů západní medicíny. Přednášky v základním formátu dostává každý účastník v tištěné podobě se jménem a kontaktem na lektora Sama Fujeru, což je zárukou jejich hodnoty, neboť si za všemi informacemi pevně stojí. Přednáška trvá hodinu.

Věštba

Některé otázky jsou natolik závažné, že je nelze míchat s osobním názorem. V tomto případě se ptáme v rámci věštby, kde symboly odhalují možnosti a jejich dopad pro správné rozhodnutí… Věštba trvá půl hodiny.

Akce na přání

V rámci přednášek, seminářů a dovolených se nelze dotknout všech témat, které člověka zajímají. K tomu slouží speciální akce na přání, kde Sam Fujera vytvoří a přizpůsobí téma podle zájmu a ve formě vyhovující právě vám. Velmi dobré ohlasy máme na témata: Rakovina, Výchova dítěte, Partnerské vztahy, Výběr duchovní cesty, Životní změny, prohlídka Kostelů s mystickým výkladem či návštěva Katakomb…