Mnoho posvátných dubů míjím na svých cestách. Jak andělé stojíc při každém, kdo si jich všimne, povzbuzujíc svou moudrostí srdce bázlivé. Uklidňujíc ševelem listů zmučenou mysl.

Tak jímá mě úcta k předkům, k jejich bohům.

Kolik takovýchto andělů zbude pro vás, jež žíti zde budete, až já dávno v prach se obrátím…

A kolik z vás všimne si jejich mohutnosti a ševelení listů…

Kde budou bohové, úcta, člověk…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.