Papír jest Boží tváří. Člověk vpisuje perem svým do ní myšlenky své. Boží tvář unese všemožné myšlení lidské, jsa dobré, srdcem stvořené i pokřivené rozumem lstivým a sobeckým.
Však co jest psáno, jest i dáno..
Život člověka odvíjí se od myšlení jeho – jaký jest. Na Boží tvář pak každý z nás píše skrze slova osud svůj.
Hlupák hloupostí svou obtěžkává papír. Moudrý moudrost vpisuje otevřeným srdcem s lehkostí.
Ti, co psáti neumějí či nechtějí, křičí svůj osud na dvorcích svých i tržištích. A Boží oko shlížející z nebe rce: „Jak mluvíš, takový život zasloužíš.“
Ať člověk prostý nebo vzdělanec, každý zjevuje svůj osud slovem aj písmem.
Víš, nevíš – jest nepodstatné.
Protož slovo své vážím srdcem, než z úst nevratně vypuštěno jest.
Než Boží tvář obtěžkám perem svým, zkoumám, jestli Ďábel jedu svého neukápl do mysli mé…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.