Poslední Akce

Osud (Karma), jako sídlo Vědění

Stará jedáleň Pekná cesta 4A, Bratislava

Lidská mysl nejen, že nedokáže pojmout veškeré dostupné informace a souvislosti, ale nemá ani tušení o tom, co je jí ještě skryto. A ani umělá inteligence, založená na lidské mysli a jejím nedokonalém chápáním a uchopováním skutečnosti, není schopna mít a chápat vědění. A to ani za tisíc let při svém rychlém vývoji.Co je to […]

60,- EUR

Odhalení života XI. – „Nohama na zemi“

Zmapovali jsme si život i sami sebe z úhlu pohledu, který je nejblíže skutečnosti. Stanovili jsme si jasné cíle a popsali kroky, které máme udělat, abychom naplnili život skutečnými hodnotami. Otevřeli jsme srdce směrem k pravému bytí a… Tak trochu opomněli na toho, kdo je od narození na naší straně. Pomáhá nám, jak nejlépe umí […]

250,- Kč

Odhalení života X. – „Cesta člověka“

Ať se díváme na lidský život z různých úhlů pohledu, nakonec se vždy jeví jako cesta. Od narození do smrti, je to cesta. Od učení a zkušeností k úspěchům a neúspěchům, je to cesta. Od rodičů k vlastní rodině a potomkům, je to cesta. Od zdraví k nemoci a od nemoci ke zdraví, je to […]

250,- Kč