Entries by Pavel

Moudrost týdne 2.

Nohou svých važ si. Neboť nevedou tě toliko jen po cestách prašných za cílem zjevným. Nohy tvé mimoděk přivádí člověka v místa, kde Boží přítomnost čeká na příchod člověka. Všimne-li si či nikoli, je už na něm. Rukou svých važ si. I ty nečiní jen to, co zjevné jest, podle lidské vůle. Samy v čase […]

Moudrost týdne 1.

Hodnoty v životě lidském jsou dvojího druhu – materiální a duchovní. A každý člověk vybírá si podle srdce svého, na kterýchže bude stavěti život svůj. Kdo rozhodne se pro matérii, umírá prázdný. Kdo rozhodne se pro duchovno, těžkosti životní naň dolehnou a většina takových k matérii zpátky přilne. Snad jen výjimečně člověk překonává úděl osudu […]

Proč?

Proč by se měli lidé zajímat o jiný způsob stravování, než jaký se jim předkládá komerčně a běžně si ho kupují v prodejnách? Proč by se měli zajímat o jinou životosprávu? Protože kdo si chce udržet zdraví a životní pohodu, měl by konzumovat živiny. V běžné stravě se živiny téměř nevyskytují, a tak musíme hledat […]