Entries by Pavel

Moudrost týdne 32.

Bohové řekli předkům našim: Byv člověkem, chcetelilidství sobě zachovati, jezte to, co roste.To, co roste, pevně na místě stojí! Bere si jen to, comá v kořenech svých. Poznává lásku a z ní sílítam, kde je. Společenství tvoří spravedlivé a Božířád v životech jejich. Takového člověka zachováme apožehnání Bohů v žití svém ponese si.Běda však těm, […]

Moudrost týdne 31.

Mraky nad Tebou, ať jsou Ti připomínkou myšlenek Tvých… Někdy lehce myslí plují a ztrácí se, jindy těžké kupí se a deštěm svým zasahují Tebe. Věz však bratře, že vždy jest za nimi nebe modré, nebe blankytné – věčnost Bohů, naděje lidská…

Moudrost týdne 30.

Nohy Tvé nesou Tě životem… Kam jsi došel? Ruce Tvé staví život Tvůj… Co skutečně máš? Mysl Tvá naplňuje dny Tvého života… Jak velké je Tvé štěstí? Srdce Tvé přináší radost okamžikům bytí Tvého… Kolik radosti prožíváš a kolik ji dáváš? Duše Tvá naplňuje rány Tvé úlevou a bolest myšlenek Tvých zahaluje tichem… Kolik moudrosti […]

Moudrost týdne 29.

Rode můj…Poznávame se nikoli po krvi ale po jednotnémmyšlení. Nikoli po jméně ale po stejném cítení srdce.Ten je náš, kdo s námi mír v srdci pěstuje, bratrskou lásku dávávůkol.Ten je náš, kdo nepovyšuje se majetkem svým ani vyjímečností svou.Kdo přikládá ruku svou ku společnému dílu, jak nejlépe jeschopen a nechceť z ničeho výhod pro sebe.Střezte […]

Moudrost týdn 28.

Kým jsem? Dívaje se do vod klidných, zřím svou tvář a kolikráte, nepoznávam ji. Toť, že bych já byl? Úsměv v tváři mé poznávají blízcí moji. Zuřivost měnící rysy mé, poznávají nepřátelé. Hloubání v nitru mém poznávají jen stromy posvátné, neboť vůkol není živáčka. Kým se jevím druhým, nemusím býti v pravdě skutečně já. Sama […]

Moudrost týdne 27.

Mnoho bojů svedl jsem, bráníce s bratry svými zem našich otců. Dívaje se zblízka do tváří nepřátel, nespatřil jsem nikdy člověka.Každý z nich byl posedlý. Temnota sedla na jejich životy a udusila je nenávistí k smrti. Byli mrtví a nevěděli o tom. Nikdyž jsem nezabil člověka.Tito mrtví už dávno mrtví byli. Já a mí bratři […]

Moudrost týdne 26.

Přání i sebe čistší, skrývá v sobě jed Temnoty.Neb přáním, bohům svým říkám: – neníť to v životě mém.Však Bůh nejvyšší dal všem plnost všeho, čehož si zasloužili. Všem, toliko i mě samotnému.Přáním svým protivím se všem bohům. Křičí a kňourá duše má, – hle nemám a chci. Tak Temnota protiví se spravedlnosti a dokonalosti […]

Moudrost týdne 25.

Vezmi rybám vodu a zemřou.Vezmi vlkům les a zemřou.Vezmi ptákům oblohu a zemřou.Vezmi lidem víru Boží a zemřou.Tak mrtví chodí po tomto světě a mrtvolami krmí svá břicha.Živí jí živé a mrtví vše mrtvé…Místo obilí vnucují nám mouku. Místo čočky vnucují nám prase. Místo kořenů a listů vnucují nám cizokrajné rostliny. Místo léčivých bylin vnucují […]

Moudrost týdne 24.

Jsme lidé Slova. Slované. Prvorození, neboť byli jsme první na této zemi. Zákony a moudrost Boží v srdcích neseme a všem živým připomíname.Nečiníme sobě právo větší nad jiné, ani zákony ani moc. Všeliké stvoření rodí se z jedné Matky a jednoho Otce. Stejný vzduch, stejná voda, stejné byliny i chléb pro všechny. Spravedlnosti překypuje myšlení […]

Moudrost týdne 23.

Kdožkoli s námi chce žíti, jeho srdce musí tlouci s naším ve stejném rytmu. Jeho myšlení vydávati musí plody naše. Jeho oko, dívaje se našima očima, viděti musí stejně. Pak nezáleží odkud přišel a jak vypadá. Či chuďas nebo majetný. Běda však všem, jenž naroubovati na nás se chtějí, ale vydávat ovoce své. Jinakosti prosazují […]