Entries by Pavel

Moudrost týdne 42.

Práce dává sílu mysli a lehkost duši.Ovoce práce krmí srdce klidem a přináší soudržnost mezilidmi. Tak u nás koná každý, čehož jest schopen aby úctuměl sám k sobě a druhým.Nekape nám ze rtů jed slovy: Ten by měl dělati více.Nebo i já mám práv svých. Či za nic nemohu, to druzí.Neposlouchají uši naše srdce zkažené, […]

Moudrost týdne 41.

Kdo nežije v Přítomnosti bohů, nosí košili slibů a oblékákabát pravidel. Vyprovází ho psi Musíš a Nesmíš a on je poštvávána všechny kolem, hrajíc si na spravedlivého.Uléha do postele nesplněných představ a přikrývá se peřinoustrachu z příštího dne.Aj lehko, přelehko je v Přítomnosti bohů, kde život člověkunepatří, jen tento okamžik a radost z nadechnutí…

Moudrost týdne 40.

V časech těchto, Temnota skrytá za myslí člověka, nutíjej běžeti rychle k cíli svému a nejlépe všechny přitompředstihnouti.Však bohové ústy stařešinů jasně vypovídají. Cesta kcíli jest podstatnější. Jak po ní půjdeš, kolika pomůžeš, kým se staneš.A k cíli, když dojdeš, vyhráno jen blázen mívá.Moudrý nepolevujíc, cíl svůj do života moudře vkládáa sžívá se s ním, […]

Moudrost týdne 39.

Od velké války s Temnotou, jsme užívali věky míru, ježpak nastal. Temnota poražena v přímém boji, tisíce rokůsbírala síly své. Poučena, vystupuje opět, skryta v plášti světla.Sama sebe zakrývá, o sobě nemluví. Nabízí a láká, srdcenepozorných uchvacuje. Na právo hraje si a zotročuje,sama neviděna. Lži vtiskává do mysli s drobkem pravdy.Nemůžeť zvítězit, však pokoušeti se […]

Moudrost týdne 38.

Stará moudrost ožívá v našich srdcích a myslích. Nekaždé místo je tu pro člověka. Nepostavíš dům svůjkde pohroma či nemoc číhá, by se tobě nebo potomkůmtvým zle vedlo.Hlahodit nebudeš na místech posvátných, neb šílenstvímstižen budeš.V matné vodě bez ryb nenamáčej tělo své, bys Márus sebou domů přivedl.Hory a kopce na rovinách Bohům náleží. Zde setrvejjen […]

Moudrost týdne 37.

A bohové řekli: Každému, co jeho jest.Každé dítě učeno jest moudrosti této. A každý z bratří,připomína sobě spravedlnost tuto, v žití svém.Tak nepovyšuje se nikdo nad druhé, neboť každý své schopnostimá a nikdo všechny.Tak neponižuje se nikdo před ostatními, neboť každý svéchyby má a nikdo všechny.Tak žijeme pospolu v Boží moudrosti. Kdo padá, druhý hozvedá. […]

Moudrost týdne 36.

Střezte se těch, jež srdce své neslyší. Jejich znamení jsou tři.Prvé jest rozumnost a popichování. Sváry, závist a těžko zanechávají po sobě v srdcích.Druhé jest faleš. Plkejte s nimi a přikyvujte a výhody všeliké dostanete.Třetí jest nesřídmost. Břich jejich přerůstá srdce, a vládne životu.Jen pro jehost plnost pak žijí.

Moudrost týdne 35.

Oděvy své zdobíme symboly Bohů. Tu k boji, pro nesmrtelnostduše naší. Tu k moudrosti, nechť nepohlcuje nás zloba. Tu k připomínce, kam rod náleží. Tu k vděčnosti bohůma Boží všudypřítomnosti. Bez symbolů kořeny naše slábnoua přichází zapomění. Hledej bratře Boží znamení v oblozei na zemi. Vůkol sebe i v sobě samém.

Moudros týdne 34.

Oheň jest šepotem bohů. Co plamínek, to hlas. Vstupujeteplem do srdcí našich a způsobuje myšlení lehké, plnésvětla. Praskání ohně láme špatné myšlenky a ty, sedřevem mění se v popel. V kostech odnášime si žhnutíživota a sílu srdce svého.Požehnaný oheň, požehnaní bohové…

Moudrost týdne 33.

Přišli cizáci řka: hostíte nás jako své, i my vás pohostímečemuž zvyklí jsme.A do dřevěných misek dali nám maso zvířat všelikých,kořením cizokrajným obsypané. A vůně silná hinulase kolem a chuť nepoznaná cítit byla v ústech našich.Aj druhý den pach smrti prodíral se z našich těl asmradu v miskách dřevěných až museli jsme jespáliti ohněm.Tak poznali […]